Alliansen Verksamhet

 

YIF Alliansen är en förening bestående av alla YIF föreningar dvs. YIF Handbollsförening, YIF Fotbollsförening och YIF Friidrottsförening. Föreningens uppgift är att äga och förvalta gemensamma klubbvillan kallad Casa Blanca samt att vårda det gemensamma klubbmärket. Dessutom ska föreningen se till att hålla YIF-andan vid liv. En viktig del i detta är tidningen YIF-aren som alla medlemmar i någon av de ingående föreningarna får.

 

Till vänster i menyn ser ni all information rörande Alliansstyrelsen det vill säga:

 

- Stadgar

- Organisationsschema
- Hedersmedlemmar
- Ständiga medlemmar
- Klubbvisor
- Tidningen YIF-aren
- Klubbhuset Casa Blanca