YSTADS IDROTTSFÖRENINGS

ALLIANSENS ÅRSMÖTE

CASABLANCA 8 APRIL 2015

 

Föreningen är en paraplyorganisation för de olika föreningarna inom YIF.
 

All idrottslig verksamhet bedrivs av respektive specialidrottsförening (SPIF)


Det noteras att antalet medlemmar med råge nu över stiger 2000 i hela YIF. Det betalas inga medlemsavgifter till Alliansen utan verksamheten finansieras med olika bidrag.

Alliansens huvudsakliga uppgift är att förvalta YIF-märket samt att ge ut Tidningen YIF-aren med fyra nummer per år. Tidningen trycks i 1200 ex och går ut till samtliga medlemmar enligt principen ett ex per hushåll. Ibland kan det vara svårt att upprätthålla adressregistret då man glömmer att lämna adressändring för tidningen.

Vidare medverkar man i firandet av Svenska Flaggans Dag som arrangeras av Ystad kommun på Stortorget.

Till ordförande omvaldes Benkt Ekstrand. I övrigt blev det omval enligt följande Håkan Nilsson, Jonas Lelky och Anders Evander tom 2016 samt Anders Fransson, Matts Johnsson och Jan-Olof Petersson tom 2017.

Revisorerna omvaldes med Stefan Andersson och Marcus Ljunge som ordinarie och Sune Nilsson som suppleant.

Fanbärarna Claes B. Persson och Klas Holst omvaldes.

Valberedning blev Reino Nyberg (sammankallande), P-O Lind och Bertil Somell.

I samband med årsmötet passade YIF Damklubb genom Rita Lindberg och Doris Söderlund att skänka en penningsumma till resp. SPIF.

Efter årsmötet konstituerade sig styrelsen så att Håkan Nilsson blev vice ordf. Matts Johnsson sekreterare och Anders Fransson kassör
 

2015-04-15 Benkt Ekstrand