Alliansen - Berättelsen om Casablanca

Söndagen den 27 september 1981
företogs en omröstning vad YIF:s
nya klubbvilla skulle heta.

Namnet blev CASA BLANCA.

From 2012 äger YIF Handboll fastigheten

HISTORIA

Eftersom Sockerbruksvillan = Casa Blanca är förknippad med Öja Sockerbruk nämner vi lite om detta först. Öja Sockerfabrik uppfördes 1871 på Öja Gods ägor vid Risebäcken. Grundare var den kände Tage Ludvig Sylvan. När hans krafter började tryta donerade han hela fabriken till Ystad Stad 1872.

Fabriken såldes sedan vidare till de danska bröderna Fredriksen. Dessa råkade emellertid på ekonomiskt obestånd 1874, varför staden återköpte den 1877. I maj 1881 sålde staden den till ett danskt konsortium under ledning av Jacob och Nicolai Lachmann. Den drivande av dessa bröder var Jacob Lachmann. Öja Sockerbruks namn ändrades till AB Ystads Sockerbruk under denna tid.

Johan Lachmann grundade även sockerfabrikerna i Köpingebro, 1894 och i Skivarp 1901.

Han sålde sockerfarbrikerna 1902 till Socker AB Unionen, vilket 1907 uppgick i Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget (SSA).

Sedan dess har det skett mycket inom sockerbruksnäringen.

VILLAN

Under Jacob Lachmanns tid uppkom behovet av en bostad åt bruksdisponenten. Disponent var titeln på chefen på Sockerbruket. Inte förrän på 2000-talet ändrades titeln till fabriksdirektör.

Tomtmark hade man redan inköpt 1894. Bygget påbörjades 1897 och stod klart 1898.

Fastighetsbeteckningen är idag ”Gravören 1”

Enligt ägarlängden hade fastigheten under många år koppling till sockerbruksnäringen.

Den enskilde fastighetsägaren som bott där längst är Elsa och Henry Wahlström. De

bodde där 1945-1960.

VILLAKÖPET
Syftet med YIF:s villaköp var att man känt sig ”husvill” sedan flytten från caféet på Idrottsplatsen 1958.
Med köpet fick alla YIF:are en fast punkt att samlas i.

Den 1.3.1981 övertog YIF villan för 300.000 kronor från Bilspeditionen AB.

Finansieringen skedde genom att medlemmarna kunde teckna andelar á 1000 kr/st för att trygga ett lån på 200.000 kr i Ystad Sparbank. Det blev 200 medlemmar som gjorde en sådan teckning.

Ystad kommun bidrog med 65.000 kr. Det fanns åtskilliga timmar av frivilliga insatser som gjordes på klubbvillan. Deras insats var fantastisk och så sker än idag.