Alliansen - YIF-aren

Klubbtidning

 

Vår klubbtidning distribueras GRATIS till ALLA medlemmar i någon av Ystads IF:s föreningar och utkommer fyra gånger om året - februari, maj, september och december.

 

Tidningen startades 1962 under P-O PEKKA Edfeldts ordförandeskap i YIF. I redaktionen ingick Bengt Roslund, Per-Erik PERO Landqvist, Bengt Lundgren och Bertil Åkerman det första året. År 1968 bestod redaktionen av Sven-Ingvar Jönsson, Bengt Roslund och C-G Bäckström. 1969-1977 var YIF:aren nerlagd.

1978 återuppstod YIF:aren på initiativ av ordf Hugo Jönsson. I redaktionen ingick Sven-Ingvar Jönsson, Nils-Bertil Nilsson, Bertil KITTE Persson, Mats Persson, Claes B Persson, Per-Axel PAX Sjöholm och Sigurd TEHÅ Thomasson

Redaktörer har varit Sven Ingvar Jönsson (1978 - 2008) och Benkt Ekstrand (2009 - ).


Tidningen kommer att distribueras enligt systemet en tidning per hushåll för att minimera kostnaderna. Utöver detta distribueras tidningen till annonsörerna, de lokala idrottsförbunden, pressen, hedersmedlemmar, ständiga medlemmar samt Ystad kommun. I fortsättningen kommer sålunda endast ovanstående att få tidningen.


För att få medlemstidningen måste man vara medlem i Ystads IF´s Stöd, Handbolls, Fotbolls, Friidrottsförening.
De som är med i Aktieoraklet får den inte gratis utan att ovanstående gäller.

Ett annat sätt att få tidningen är genom att sätta in 100 kr/år på bankgiro 425-5774 och ange att det gäller YIF-aren.
 

Om du inte får tidningen och trots allt är medlem så hör av dig enligt nedan, så ska vi rätta till det!


Glöm inte att ändra adress och ange att det gäller YIF-aren.

 

benkt.ekstrand@comhem.se

................................................................................................................................................................

Nu kan man läsa YIF:aren på nätet i PDF-format.

 

Ladda ner Adobe Reader
 

2016 - Nr 1 2016 - Nr 2 2016 - Nr 3 2016 - Nr 4
2015- Nr 1 2015 - Nr 2 2015 - Nr 3 2015 - Nr 4
2014 - Nr 1 2014 - Nr 2 2014 - Nr 3 2014 - Nr 4
2013 - Nr 1 2013 - Nr 2 2013 - Nr 3 2013 - Nr 4
2012 - Nr 1 2012 - Nr 2 2012 - Nr 3 2012 - Nr 4
 

Tidning produceras av