STÖDFÖRENINGENS ÅRSMÖTE!

Ystads IF STÖDFÖRENING har avhållit sitt årsmöte på Casablanca den 19 mars 2015 under ordförandeskap av Benkt Ekstrand.
 

Föreningen har totalt 320 medlemmar, varav en hedersmedlem i Alice Garsén.
 

Styrelsen verksamhetsberättelse och ekonomi godkändes.
 

På förslag av revisorerna beviljades ansvarsfrihet.
 

Avgiften för tipset fastställdes till oförändrat 70 kr per 10 veckor.
 

Årsmötet beslöt också att ändra § i stadgarna till
Föreningen har som ändamål att genom ekonomiskt och annan hjälp stödja YIF:s Alliansförening.


Till ordförande för 2015 nyvaldes Reino Nyberg efter Benkt Ekstrand som undanbett sig omval.

Kvarstående i styrelsen på ett år är Alice Garsén, Sven-Arne Magnusson och Doris Söderlund.

Nyvald på 2 år blev Håkan Trenk och Patrik Henricsson.

Till suppleanter omvaldes Anders Reinertz och nyvaldes Bosse Hansson.

Till revisorer omvaldes Assar Andersson och Gert Andersson.


Årsmötet beviljade YIF-Alliansen och SPIF-arna och YIF-alliansen

Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Doris Söderlund sekreterare

Håkan Trenk kassör

Alice Garsén vice kassör
 

Mötet avslutades med ett TACK till avgående Benkt Ekstrand och Leif Germell samt till Alice Garsén
för fikat vid årsmötet och vid alla tipsmötena.

 

2015-03-20/Benkt Ekstrand

 

Reino Nyberg Ordförande
Doris Söderlund Sekreterare
Håkan Trenk Kassör
Alice Garsen Vice kassör
Sven-Arne Magnusson Ledamot
Anders Reinertz Suppleant
Bosse Hansson Suppleant
Patrik Henricsson Suppleant

Revisorerna omvaldes med Assar Andersson och Gert Andersson som ordinarie
och Sune Nilsson som suppleant.