Stödföreningen - Styrelse

 

 
Reino Nyberg Ordförande 0702 - 680390
Doris Söderlund Sekreterare 0411 - 12620
Håkan Trenk Kassör 0735 - 769618
Alice Garsén Vice kassör 0411 - 17459
Anders Reinertz   0411 - 74455
Sven-Arne Magnusson
  0411 - 15088
Patrik Henricsson   0730 - 739996
Bosse Hansson   0708- 338103