Kontakt

 

Nedan finner ni kontaktuppgifter till respektive förening.

Handbollsföreningen – www.yif.se

Peter Kozma Ordförande 0736 -991390
Anders Evander Vice ordförande 0706 - 149576
Ingemar Andersson Kassör 0730 - 873213
Jonas Andersson Sekreterare 0702- 144422
Mikael Thelander 0761 - 328815
Per-Olof Lind 0708 - 174391
Jesper Lindgren 0708 - 690777
Dennis Sandell 0705 - 576300
Ann Walfridsson 0736 - 943802
Ingmar Svensson 0705 - 985036
 
Jörgen Hansson Klubbchef 0411 - 211900
Kansli 0411 - 10341
 

Fotbollsföreningen – www.yifff.se

Jonas Lelky Ordförande 0708 - 135813
Carina Malmborg Petersen Sekreterare 0702 - 289182
Niklas Björklund Kassör 0725 - 849836
Joakim Andersson 0411 - 15135

Jörgen Nilsson                         

0708 - 592299
 
Kansli / Klubblokal 0411 - 10241
Fotbollslokalen Idrottsplatsen 0411 - 14370
 

Friidrottsföreningen – www.friidrott.ystadsif.se

Håkan Nilsson Ordförande 0708 - 721724
Göran Håkansson Vice ordförande 0411 - 522976
Gert-Åke Ivarsson Kassör 0706 - 281369
Ingemar La Fleur 0411 - 74260
Fredrik Olsson 0733 -375988
 

Alliansen – www.ystadsif.info

Benkt Ekstrand Ordförande 0703 - 114795
Håkan Nilsson Vice ordförande 0708 - 721724
Matts Johnsson Sekreterare 0411 - 555160
Anders Fransson Kassör 0411 - 18141
Jonas Lellky 0708 - 135813
Anders Evander 0706 - 149576
Jan Olof Pettersson 0411 - 72957
 

YIF-aren

Org.nr: 848000-3212
E-post: info@ystadsif.se
Box 21, 271 21 Ystad
 Ansvarig utgivare/Redaktör:
Benkt Ekstrand   0411 - 18226  / 0703 - 114795
Redaktionsråd: Benkt Ekstrand, P-O Lind, Birgitta Hessulf, Roger Kellerman
 
Manus till kommande tidning mailas till benkt.ekstrand@comhem.se
YIF-aren kommer ut fyra gånger/år ( Feb, Maj, Sept & Dec)
 
Hedersordförande
Erik Eriksson
 

Damklubben

Rita Lindberg Ordförande 0411 - 17871
Anette Landqvist Sekreterare 0411 - 555690
Doris Söderlund Kassör 0411 - 12620
 

Veteranerna

Jan-Olof Pettersson Ordförande 0411 - 72957
Benkt Ekstrand Sekreterare 0411 - 18226
Torsten Erlandsson Vice Kassör 0411 - 14031
Claes Holst 0411 - 13361
Birgitta Kleman 0411 - 15075
Bertil Somell 0411 - 16961
Claes B Persson 0705 - 902821
 

Stödföreningen

Reino Nyberg Ordförande 0411 - 74455
Doris Söderlund Sekreterare 0411 - 12620
Håkan Trenk Kassör 0735 - 769618
Alice Garsén Vice kassör 0411 - 17459
Sven-Arne Magnusson 0411 - 15088
Anders Reinertz 0411 - 74455
Patrik Henricsson 0730 - 739996
Bosse Hansson 0708 - 338103
E-mail tipset@yif.se
 

Övrigt

Casa Blanca Fax 0411-72360