Veteranerna

 

YIF´s Veteraner är en sammanslutning inom Ystads Idrottsförening, som bildades i slutet av 1940-talet, vars mål och uppgift är att samla de av föreningens medlemmar, som under en följd av år varit anslutna till och förmånligt verkat för YIF, till kamratlig och idrottsligt umgänge för att därigenom vidmakthålla kontakten med moderföreningens styrande och i mån av behov och förmåga stödja dess verksamhet.

 

Invald i YIF:s Veteraner blir man efter rekommendation av två medlemmar under förutsättning att man uppfyller de kriterier och villkor som stipuleras i stadgarna.

 

Föreningens medlemmar sammanträder två gånger om året, vid årsmötet, som avhålles senast under maj månad och halvårsmötet som brukar arrangeras under slutet av hösten. Vid mötena som brukar avhållas i Casa Blanca, förekommer förutom stadgeenliga frågor diskussioner och föredrag, som kan vara av intresse för medlemmarna, liksom aktuell information från YIF:s SPIF:ar. Man brukar äta en god måltid tillsammans sjunga och berätta historier. YIF:s Damklubb brukar hjälpa till med arrangemangen.

 

Föreningen har en styrelse bestående av ordförande och sex övriga ordinarie ledamöter, två revisorer och en revisorsuppleant. Antalet medlemmar uppgår efter årsmötet 2010 till 124 varav 4 kvinnor och 15 ständiga.

 Styrelsen har följande ledamöter:

Jan-Olof Petersson - Ordförande

Claes Holst - Vice ordförande

Benkt Ekstrand - Sekreterare

Torsten Erlandsson - Kassör

Claes B Persson

Bertil Somell

Birgitta Kleman

 

Revisorer:

Lars Tjärnehov

Per-Henrik Wetterlöf


Medlemavgiften är from 2015:

Årsavgift: 100:-

Ständig medlem: 1000 kr


ÖVERSKOTTET ANSLÅS TILL INKÖP
AV INVENTARIER TILL CASABLANCA.

 

Ordförande Veteranerna

Tore Barje  1945-1950
Edvin Ekberg 1950-1955

Tore Barje 

1955-1969

Pekka Edfeldt  

1969-1989

Erik Eriksson 

1989-2007

Per-Evert Nilsson   2007-2013
Claes Holst 2014
Jan-Olof Petersson   2014-